Archive by Author

STANS I ORGANISERT AKTIVITET

Som følge av nye nasjonale restriksjoner, blir det ingen organisert aktivitet i regi av Lærdal IL til 18. Januar. Dette i samråd med kommuneoverlegen. Skøytegruppen håper isen er klar i løpet av uken, og den vil være åpen og til fri benyttelse for alle. Men ingen utleie av skøyter i denne perioden. De minner også […]

Betaling av medlemskontingent

Minner om betaling av medlemskontingent for 2020. Alle husstandar i Lærdal fekk i vår giro i postkassen. Du finn òg årets medlemsgiro her. Medlemskontingenten for 2020 er kr 150,- pr medlem uansett alder. Dette gjeld òg støttemedlemar. Det er viktig å føre opp namn og fødselsdato på dei innbetalinga gjeld. Betalingsfrist snarest.