Archive by Author

Årsmeldingar for Fotballgruppa

Årsmelding for Fotballgruppa finn du her. Årsmelding for Miniputt finn du her. Årsmelding Gutt 2006 finn du her. Årsmelding for G11 finn du her. Årsmelding for G12 finn du her. Årsmelding for G13 finn du her. Årsmelding for J11 finn du her. Årsmelding for J13 og 14 finn du her.  

Årsmøte i Lærdal-IL

Årsmøte i Lærdal Idrettslag vert 8.mars 2016. Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med forslag må vere tilgjengeleg for medlemene ei veke før årsmøtet på heimesida til LIL.

Medlemspengar 2016

Lærdal idrettslag har i fleire år sendt medlemsgiroar som flygeblad i posten. Vi har fått tilbakemeldingar om at mange ikkje har fått giroblanketten,  og så viser det seg at dei som har  reservert seg mot uadressert reklame ikkje får medlemsgiroen i postkasssen. Derfor har vi lagt ekstra giroar i lokala til Indre Sogn Sparebank på Øyri. Medlemsgiro finn du òg her. […]