Archive | Nyheiter frå Styret

RSS feed for this section

Politiattest

Norges idrettsforbund set krav om at alle personar i idrettslag som skal utføre oppgåver som i vesentleg grad inneberer eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming, SKAL leggja fram politiattest til hovudstyret i idrettslaget.  Dette gjeld personar frå 15 år og oppover. Ein person i hovudstyret er kontaktperson og ansvarleg for ordninga.  […]

Takk til dei frivillige

I dag er det FNs internasjonale dag for frivilligheten. Jeg vil sende en stor takk til hver og en av dere som er aktive og bidrar til alle de fantastiske aktiviteter vi klarer å få til her i Lærdal. I idrettslaget er dere trenere, dommere, oppmenn, står i kiosker, sjåfør til bortekamper, selger kalendere, kjører […]

OPPDATERING ANGÅANDE VIPPS BELASTNINGAR.

Ut i frå gjeldande regelverk hjå VIpps, har ikkje Lærdal Idrettslag høve til å hente inn ikkje belasta transaksjoner lengre tilbake enn et år. Fleire undergrupper har ikkje belasta transaksjoner som er eldre enn 1 år. Med heimel i lov om foreldelse § 2, er den generelle fristen for foreldelse av pengekrav 3 år. På […]

Medlemsgiro

Alle husstandar i Lærdal skal etterkvart få medlemsgiro i postkassen. Dette er ikkje heilt gjennomført enno, men du finn òg årets medlemsgiro her. Det vart bestemt på årsmøtet at medlemskontingenten for 2019 vert kr 150,- pr medlem uansett alder. Dette gjeld òg støttemedlemar. Det er viktig å føre opp namn og fødselsdato på dei innbetalinga […]

Endringar i styret

I tillegg til at Lærdal-IL har fått ny leiar, har det skjedd fleire endringar i styret. Svanhild Lindesteg og undertegna har gått ut av styret. Hanne Ødegård er ny sekretær og Sæmund Stokstad er nytt styremedlem.