Archive | Ukategorisert

RSS feed for this section

Sikringskurs 1 trampett

13. og 14.februar vert det arrangert sikringskurs i trampett i Øvre Årdal. For at me skal ha eit godt tilbod innan turn framover, treng me rekruttering av trenarar og hjelpetrenarar. Turngruppa dekker alle utlegg for kurset mot at du deltek som hjelpetrenar/trenar. Målgruppe: Instruktørar, kroppsøvingslærarar, og andre personar som nyttar trampett i aktivitet. Sikringskurs 1 i […]

Barneidrett

Torsdag 15.oktober startar barneidretten opp igjen i Hallen. 1. og 2.klasse har treningstider frå kl. 17-18 3. og 4.klasse har treningstider frå kl. 18-19   Vel møtt! 🙂

Trening på trampett og airtrack i Lærdal

  Måndag 14.september  startar me opp trening på trampett og airtrack for 5-10.klasse 5-6. klasse har trening kl.18-19 7-10.klasse har trening kl.19-20   Treninga vert leia av Linn Didriksen Solsvik som har vore konkurranseturnar. Ho vil ha med seg hjelpetrenarar. Treninga vil innehalde øvingar på airtrack, trampett og matte. Det vil og verte styrketrening og […]

Aktivitetsleiarkurs for barneidrett

Som aktivitetsleiar/instruktør i barneidretten er ein viktig for barn si utvikling! Eit aktivitetsleiarkurs i barneidrett gir kunnskap og tryggheit til å drive variert aktivitet for barn opp til 12 år. I tillegg får ein konkrete praktiske tips til aktivitetar og korleis ein kan bygge opp ei trening slik at barna opplever meistring og allereie gler […]