Archive | Ukategorisert

RSS feed for this section

Bodsal under Lærdalsmarknaden

Under Lærdalsmarknaden, laurdag og søndag,  vert det sal av heftet «Tilbakesyn på Lærdal si Idretts-soga»,  Lærdalskalenderen og  det vert lagt ut medlemsgiro om nokon skulle ønskje å bli medlem i Lærdal IL. Prisar: Heftet, som du ser framsida på under, kr 150,- Dette er eit hefte på vèl 70 sider som tek for seg idretten […]